Zaznacz stronę

Polityka prywatności

 

W związku z obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. „RODO”, oraz w trosce o ochronę Państwa danych osobowych przedstawiamy następujące informacje, dotyczące przetwarzania danych osobowych udostępnianych drogą elektroniczną w związku z funkcjonowaniem strony w domenie https://lewandowska-lewicka.pl/

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ewelina Lewandowska-Lewicka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Ewelina Lewandowska-Lewicka, NIP 7681750383, z siedzibą przy ul. Jabłońskiego 5, 35-068 Rzeszów.

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: kancelaria@lewandowska-lewicka.pl, formularz kontaktowy znajduje się na stronie internetowej (https://lewandowska-lewicka.pl/), lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Strona w domenie https://lewandowska-lewicka.pl/ zawiera adres skrzynki mailowej kancelaria@lewandowska-lewicka.pl oraz formularz kontaktowy. Użytkownik korzystający z odnośnika będącego adresem e-mail lub formularza kontaktowego wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych, to jest adresu e-mail oraz dobrowolnie podanych danych w wiadomości, w celu prowadzenia komunikacji za pomocą poczty elektronicznej.

Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych jest Ewelina Lewandowska-Lewicka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Ewelina Lewandowska-Lewicka, NIP 7681750383, z siedzibą przy ul. Jabłońskiego 5, 35-068 Rzeszów. Odbiorcami danych mogą być podmioty współpracujące z kancelarią radcowską: radcowie prawni, adwokaci, księgowość.

Pani/Pana dane będą przechowywane czasowo, to jest na potrzeby korespondencji.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania lub usunięcia.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą i zostały udostępnione w celu nawiązania kontaktu.

Podanie danych osobowych było dobrowolne, ale warunkowało możliwość podjęcia działań przez administratora danych.

KONTAKT

Skorzystaj z mojego formularza kontaktowego, a niezwłocznie zajmę się Twoją sprawą.

BIURO

ul. Jabłońskiego 5
35-068 Rzeszów
NIP: 768 175 03 83