Mediacje

Rzeszów

Ewelina Lewandowska-Lewicka
Kancelaria Radcy Prawnego w Rzeszowie

Co to jest mediacja?

Mediacja to konstruktywne zarządzanie konfliktami przez dialog dający konkretne rozwiązania, bez konieczności walki w sądzie. Jest to proces dochodzenia do porozumienia w obecności mediatora, który jest osobą bezstronną i neutralną, niezaangażowaną w konflikt.

Mediacja w swoim głównym założeniu ma prowadzić do wypracowania porozumienia satysfakcjonującego obie strony, co wymaga od obu stron gotowości do kompromisu.

Koszty mediacji

Koszty postępowania mediacyjnego, prowadzonego na podstawie skierowania sądu reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym.

W sprawach o prawa majątkowe wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 150 złotych i nie więcej niż 2000 złotych za całość postępowania mediacyjnego.

W sprawach o prawa majątkowe, w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić, oraz w sprawach o prawa niemajątkowe wynagrodzenie mediatora za prowadzenie postępowania mediacyjnego wynosi za pierwsze posiedzenie 150 złotych, a za każde kolejne – 100 złotych, łącznie nie więcej niż 450 złotych.

Zwrotowi podlegają udokumentowane i niezbędne wydatki mediatora poniesione w związku z przeprowadzeniem mediacji na pokrycie kosztów:

  • przejazdów – w wysokości i na warunkach określonych w przepisach dotyczących wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej;
  • wynajmu pomieszczenia niezbędnego do przeprowadzenia posiedzenia mediacyjnego, w wysokości nieprzekraczającej 70 złotych za jedno posiedzenie;
  • korespondencji, w wysokości nieprzekraczającej 30 złotych.

Koszt prowadzenia mediacji pozasądowej ustalany jest indywidualnie, w zależności od sprawy, która będzie przedmiotem mediacji.

Radca Prawny Ewelina Lewandowska-Lewicka prowadzi:

  • mediacje sądowe i pozasądowe
  • mediacje w sprawach rodzinnych (alimenty, podział majątku, kontakty z dziećmi, sprawy okołorozwodowe)
  • mediacje cywilne
  • mediacje w sporach medycznych
  •  mediacje gospodarcze

W mojej ofercie doradztwa prawnego z Rzeszowa znajdą Państwo między innymi pomoc i obsługę prawną z zakresu spraw m.in.:

KONTAKT

Skorzystaj z mojego formularza kontaktowego, a niezwłocznie zajmę się Twoją sprawą.

BIURO

ul. Jabłońskiego 5
35-068 Rzeszów
NIP: 768 175 03 83

ZADZWOŃ

Jabłońskiego 5, 35-068 Rzeszów

Copyright 2021 - Ewelina Lewandowska-Lewicka

| Radca Prawny Rzeszów |

Polityka prywatności