Zgodnie z art. 113 k.r.o. „Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów”. Kontakty z dzieckiem mogą zostać uregulowane w formie ugody (porozumienia stron) lub w drodze postępowania sądowego. Kontakty obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem, bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, porozumiewanie się na odległość, w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Przedmiotem sprawy o kontakty może być: 1. Ustalenie kontaktów. Regulacja ta, polega na ustaleniu terminów oraz sposobu, w jaki będą realizowane spotkania rodzica (lub innej bliskiej osoby) z dzieckiem. 2. Ograniczenie kontaktów. Ingerencja sądu w sposób realizacji kontaktów z dzieckiem może polegać na: – realizacji spotkań z dzieckiem wyłącznie w miejscu stałego pobytu dziecka – realizacji spotkań z dzieckiem wyłącznie w miejscu publicznym – realizacji spotkań z dzieckiem wyłącznie w obecności innej osoby (np. kuratora sądowego, psychologa, drugiego rodzica, opiekuna) – zakazie spotykania się z dzieckiem przy jednoczesnym umożliwieniu realizacji kontaktów w formie porozumiewania się na odległość – zakazie porozumiewania się na odległość 3. Zakazanie kontaktów. Zakaz kontaktów może zostać orzeczony przez sąd na czas oznaczony lub nieoznaczony. Zakaz kontaktów ma charakter generalny, co oznacza, że nie pozwala na ich realizację w jakiejkolwiek formie. Może być wydany tylko w interesie dziecka, gdy wymaga tego jego dobro.

Nie trzeba być idealnym rodzicem (rodzic z „problemami”), aby mieć prawo do wykonywania praw rodzicielskich, w tym utrzymywania kontaktów z potomstwem. (wyrok ETPCZ z 27.06.2000 r., 32842/96, Nuutinen przeciwko Finlandii) Dopiero w sytuacji, gdy utrzymywanie kontaktów z dzieckiem poważnie zagraża dobru dziecka lub je narusza, sąd zakaże ich utrzymywania – art. 1133 k.r.o. Są to sytuacje, w których występuje zagrożenie dla życia, zdrowia dziecka lub wówczas, gdy rodzic wpływa na dziecko demoralizująco. Należy pamiętać, że wydając orzeczenia w omawianym zakresie sąd kieruje się naczelną zasadą prawa rodzinnego Rzeszów, to jest dobrem dziecka.

W poszczególnych przypadkach polecam zapoznać się z ofertą rozwodów Rzeszów oraz kontaktem osobistym.

KONTAKT

Skorzystaj z mojego formularza kontaktowego, a niezwłocznie zajmę się Twoją sprawą.

BIURO

ul. Jabłońskiego 5
35-068 Rzeszów
NIP: 768 175 03 83

ZADZWOŃ

Jabłońskiego 5, 35-068 Rzeszów

Copyright 2021 - Ewelina Lewandowska-Lewicka

| Radca Prawny Rzeszów |

Polityka prywatności