Aktualności prawne

Zgoda pacjenta na udzielenie świadczeń zdrowotnych

Zgoda pacjenta na udzielenie świadczeń zdrowotnych

Zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty „Lekarz może przeprowadzić badanie lub udzielić innych świadczeń zdrowotnych, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, po wyrażeniu zgody przez pacjenta”. W...

czytaj dalej
Alimenty na małoletnie dziecko przy pieczy naprzemiennej

Alimenty na małoletnie dziecko przy pieczy naprzemiennej

Zgodnie z art. 58 k.r.o. obligatoryjnym elementem rozstrzygnięcia sądu w wyroku rozwodowym jest orzeczenie, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. W sytuacji pieczy naprzemiennej sąd z reguły ustala...

czytaj dalej
Kontakty z dzieckiem

Kontakty z dzieckiem

Zgodnie z art. 113 k.r.o. „Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów”. Kontakty z dzieckiem mogą zostać uregulowane w formie ugody (porozumienia stron) lub w drodze postępowania sądowego....

czytaj dalej
Wina jako jeden z elementów wyroku rozwodowego

Wina jako jeden z elementów wyroku rozwodowego

Podczas konsultacji w sprawie rozwodu podstawowe pytanie brzmi, czy wnosi Pani/Pan pozew o rozwód Rzeszów z orzeczeniem o winie współmałżonka, czy bez orzeczenia o winie? Wina jest jednym z elementów wyroku rozwodowego. W myśl art. 57 § 1 KRO orzekając rozwód Sąd...

czytaj dalej
O czym orzeka sąd w wyroku rozwodowym?

O czym orzeka sąd w wyroku rozwodowym?

Jednym z elementów wyroku rozwodowego jest WINA. W myśl art. 57 § 1 KRO orzekając rozwód Rzeszów, Sąd orzeka czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Orzeczenie o winie ma charakter fakultatywny, co oznacza, że na zgodne żądanie małżonków Sąd zaniecha...

czytaj dalej

Kontakt

Skorzystaj z mojego formularza kontaktowego, a niezwłocznie zajmę się Twoją sprawą.

BIURO

ul. Jabłońskiego 5
35-068 Rzeszów
NIP: 768 175 03 83

ZADZWOŃ

Copyright 2021 - Ewelina Lewandowska-Lewicka

| Radca Prawny Rzeszów |

Polityka prywatności