Aktualności prawne

Na czym polega mediacja?

Na czym polega mediacja?

Mediacja jest procesem polegającym na doprowadzeniu do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu, na drodze dobrowolnych negocjacji, przy udziale mediatora. Mediator jest neutralny wobec stron, wobec konfliktu i nie narzuca żadnego rozwiązania....

czytaj dalej
Sądowy podział majątku wspólnego – zagadnienia ogólne.

Sądowy podział majątku wspólnego – zagadnienia ogólne.

Zgodnie z art. 507 KPC sądem właściwym do rozpoznania sprawy o podział majątku wspólnego jest sąd rejonowy, niezależnie od wartości majątku podlegającego podziałowi. Natomiast, sądem właściwym miejscowo jest sąd miejsca położenia majątku, w sytuacji, gdy wspólność...

czytaj dalej
Przesłanki rozwodu.

Przesłanki rozwodu.

W światle art. 56 KRO wyróżniamy przesłankę pozytywną oraz trzy przesłanki negatywne orzeczenia rozwodu. Aby orzeczenie rozwodu było dopuszczalne, musi wystąpić przesłanka pozytywna, przy braku przesłanek negatywnych. I. Zupełny i trwały rozkład pożycia, stanowi...

czytaj dalej
Zachowek. Komu przysługuje i kiedy jest należny?

Zachowek. Komu przysługuje i kiedy jest należny?

Instytucja zachowku została uregulowana w art. 991 KC. Celem wspomnianej instytucji jest ochrona interesów majątkowych osób najbliższych względem spadkodawcy przed krzywdzącym je rozrządzeniem przez niego majątkiem na wypadek śmierci. Spadkodawca posiada bowiem...

czytaj dalej
Kiedy występuje uprowadzenie (porwanie) rodzicielskie?

Kiedy występuje uprowadzenie (porwanie) rodzicielskie?

W sytuacji, gdy rodzic bez wiedzy i woli drugiego rodzica wywozi dziecko z państwa jego stałego pobytu lub zatrzymuje dziecko w innym państwie ponad ustalony czas, to wówczas ma miejsce uprowadzenie (porwanie rodzicielskie). W przypadku uprowadzenie rodzicielskiego...

czytaj dalej
Rozwód, czy separacja?

Rozwód, czy separacja?

Uchylenie wspólnoty małżeńskiej czy jej definitywne zniesienie? Separacja a rozwód to zagadnienie, z którym warto zapoznać się bliżej w przypadku poważnych problemów w związku. Między rozwiązaniami jest bowiem kilka kluczowych różnic mających duży wpływ na relację...

czytaj dalej
Wysokość alimentów – od czego zależy?

Wysokość alimentów – od czego zależy?

Sytuacje, w których rodzic jest zobowiązany do płacenia alimentów na rzecz dziecka, nie należą do łatwych. Wysokość alimentów i czas trwania obowiązku alimentacyjnego mogą budzić wiele wątpliwości i prowadzić do nieporozumień – po obu stronach postępowania. Z tego...

czytaj dalej
Zgoda pacjenta na udzielenie świadczeń zdrowotnych

Zgoda pacjenta na udzielenie świadczeń zdrowotnych

Zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty „Lekarz może przeprowadzić badanie lub udzielić innych świadczeń zdrowotnych, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, po wyrażeniu zgody przez pacjenta”. W...

czytaj dalej
Alimenty na małoletnie dziecko przy pieczy naprzemiennej

Alimenty na małoletnie dziecko przy pieczy naprzemiennej

Zgodnie z art. 58 k.r.o. obligatoryjnym elementem rozstrzygnięcia sądu w wyroku rozwodowym jest orzeczenie, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. W sytuacji pieczy naprzemiennej sąd z reguły ustala...

czytaj dalej
Kontakty z dzieckiem

Kontakty z dzieckiem

Zgodnie z art. 113 k.r.o. „Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów”. Kontakty z dzieckiem mogą zostać uregulowane w formie ugody (porozumienia stron) lub w drodze postępowania sądowego....

czytaj dalej
Wina jako jeden z elementów wyroku rozwodowego

Wina jako jeden z elementów wyroku rozwodowego

Podczas konsultacji w sprawie rozwodu podstawowe pytanie brzmi, czy wnosi Pani/Pan pozew o rozwód Rzeszów z orzeczeniem o winie współmałżonka, czy bez orzeczenia o winie? Wina jest jednym z elementów wyroku rozwodowego. W myśl art. 57 § 1 KRO orzekając rozwód Sąd...

czytaj dalej
O czym orzeka sąd w wyroku rozwodowym?

O czym orzeka sąd w wyroku rozwodowym?

Jednym z elementów wyroku rozwodowego jest WINA. W myśl art. 57 § 1 KRO orzekając rozwód Rzeszów, Sąd orzeka czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Orzeczenie o winie ma charakter fakultatywny, co oznacza, że na zgodne żądanie małżonków Sąd zaniecha...

czytaj dalej

Kontakt

Skorzystaj z mojego formularza kontaktowego, a niezwłocznie zajmę się Twoją sprawą.

BIURO

ul. Jabłońskiego 5
35-068 Rzeszów
NIP: 768 175 03 83

ZADZWOŃ

Alior Bank 56 2490 0005 0000 4530 7434 7440

Copyright 2021 - Ewelina Lewandowska-Lewicka

| Radca Prawny Rzeszów |

Polityka prywatności