Kontakty z dzieckiem

Kontakty z dzieckiem

Zgodnie z art. 113 k.r.o. „Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów”. Kontakty z dzieckiem mogą zostać uregulowane w formie ugody (porozumienia stron) lub w drodze postępowania sądowego....