Na czym polega mediacja?

Na czym polega mediacja?

Mediacja jest procesem polegającym na doprowadzeniu do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu, na drodze dobrowolnych negocjacji, przy udziale mediatora. Mediator jest neutralny wobec stron, wobec konfliktu...
Przesłanki rozwodu.

Przesłanki rozwodu.

W światle art. 56 KRO wyróżniamy przesłankę pozytywną oraz trzy przesłanki negatywne orzeczenia rozwodu. Aby orzeczenie rozwodu było dopuszczalne, musi wystąpić przesłanka pozytywna, przy braku przesłanek negatywnych. I. Zupełny i trwały rozkład...
Rozwód, czy separacja?

Rozwód, czy separacja?

Uchylenie wspólnoty małżeńskiej czy jej definitywne zniesienie? Separacja a rozwód to zagadnienie, z którym warto zapoznać się bliżej w przypadku poważnych problemów w związku. Między rozwiązaniami jest bowiem kilka kluczowych różnic...