Na gruncie ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta powstała regulacja dotycząca świadczenia kompensacyjnego za powstałe zdarzenie medyczne. Utworzony Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych jest państwowym funduszem, który powstał w celu wypłacania świadczeń kompensacyjnych w przypadku wystąpienia zdarzeń medycznych.

Zdarzenie medyczne rozumiane jest jako zaistniałe w trakcie udzielania lub w efekcie udzielenia bądź zaniechania udzielenia świadczenia zdrowotnego:

  1. zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym,
  2. uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pacjenta, albo
  3. śmierć pacjenta
  • którego z wysokim prawdopodobieństwem można było uniknąć w przypadku udzielenia świadczenia zdrowotnego zgodnie z aktualną wiedzą medyczną albo zastosowania innej dostępnej metody diagnostycznej lub leczniczej, chyba że doszło do dających się przewidzieć normalnych następstw zastosowania metody, na którą pacjent wyraził świadomą zgodę.

Wysokość świadczenia kompensacyjnego wynosi w przypadku:

  1. zakażenia biologicznym czynnikiem chorobotwórczym – od 2000 zł do 200 000 zł;
  2. uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia – od 2000 zł do 200 000 zł;
  3. śmierci pacjenta – od 20 000 zł do 100 000 zł.

Wniosek wraz z opłatą należy skierować do Rzecznika Praw Pacjenta. Sprawa zostaje zakończona wydaniem decyzji administracyjnej w sprawie przyznania świadczenia kompensacyjnego i ustalenia jego wysokości albo odmowy przyznania świadczenia kompensacyjnego.

Jeśli doświadczyłeś zdarzenia medycznego lub osoba Ci bliska została dotknięta takim zdarzeniem i potrzebujesz porady w kwestiach prawnych, zachęcam do kontaktu. Prowadzimy również sprawy związane z prawem karnym i chętnie służymy pomocą w rozwiązywaniu Twoich problemów prawnych.

Zapraszamy do kontaktu na stronie Radca Prawny Rzeszów – Ewelina Lewandowska-Lewicka, aby uzyskać więcej informacji na temat prawnych aspektów świadczeń zdrowotnych, prawa medycznego Rzeszów i prawa cywilnego w Rzeszowie.

KONTAKT

Skorzystaj z mojego formularza kontaktowego, a niezwłocznie zajmę się Twoją sprawą.

BIURO

ul. Jabłońskiego 5
35-068 Rzeszów
NIP: 768 175 03 83

ZADZWOŃ

Copyright 2021 - Ewelina Lewandowska-Lewicka

| Radca Prawny Rzeszów |

Polityka prywatności