Jednym z elementów wyroku rozwodowego jest WINA. W myśl art. 57 § 1 KRO orzekając rozwód Rzeszów, Sąd orzeka czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Orzeczenie o winie ma charakter fakultatywny, co oznacza, że na zgodne żądanie małżonków Sąd zaniecha orzekania o winie.

Elementem obligatoryjnym w wyroku rozwodowym, jest rozstrzygnięcie o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem, kontaktach rodziców z dzieckiem oraz wysokości, w jakiej każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania dziecka. Zgodnie z art. 58 § 1b KRO na zgodny wniosek stron, Sąd nie orzeka o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem.

Kolejnym elementem wyroku jest orzeczenie o sposobie korzystania z mieszkania, w sytuacji gdy małżonkowie zajmują wspólne mieszkania. W tym zakresie Sąd może orzec o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków, jeżeli drugi małżonek wyraża zgodę. W przypadku, gdy małżonek swoim rażąco nagannym zachowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka.

Elementem fakultatywnym (sąd może) jest orzeczenie o podziale majątku Rzeszów, wspólnego małżonków, wówczas, gdy nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu. W praktyce są to rzadkie sytuacje.

Wreszcie, w pozwie o rozwód małżonek może żądać od drugiego małżonka dostarczania środków utrzymania (Alimenty Rzeszów).

 

 

KONTAKT

Skorzystaj z mojego formularza kontaktowego, a niezwłocznie zajmę się Twoją sprawą.

BIURO

ul. Jabłońskiego 5
35-068 Rzeszów
NIP: 768 175 03 83

ZADZWOŃ

Jabłońskiego 5, 35-068 Rzeszów

Copyright 2021 - Ewelina Lewandowska-Lewicka

| Radca Prawny Rzeszów |

Polityka prywatności