Podczas konsultacji w sprawie rozwodu podstawowe pytanie brzmi, czy wnosi Pani/Pan pozew o rozwód Rzeszów z orzeczeniem o winie współmałżonka, czy bez orzeczenia o winie?

Wina jest jednym z elementów wyroku rozwodowego. W myśl art. 57 § 1 KRO orzekając rozwód Sąd orzeka czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Orzeczenie o winie ma charakter fakultatywny, co oznacza, że na zgodne żądanie małżonków Sąd zaniecha orzekania o winie.

Co przemawia za rozwodem bez orzekania o winie?

  1. Szybkość postępowania. W sytuacji braku konfliktu orzeczenie rozwodu może zapaść już na pierwszej rozprawie rozwodowej. W sytuacji rozwodu z orzeczeniem o winie długość postępowania zależy od zebranego materiału dowodowego oraz liczby świadków.
  2. Nie musisz w sprawę angażować świadków. Jeżeli strony nie posiadają wspólnych małoletnich dzieci, Sąd wysłucha tylko małżonków.
  3. Nie ma konieczności wyciągania szczegółów pożycia małżeńskiego. Sąd przy przesłuchaniu małżonków nie zadaje szczegółowych pytań dotyczących rozkładu pożycia pomiędzy małżonkami, nie ustala kto ponosi winę rozkładu pożycia małżeńskiego.
  4. Strony doszły do porozumienia co do warunków rozwodu. Jest to sytuacja, w której strony potrafią ze sobą rozmawiać i samodzielnie ustalają kwestie dotyczące np. kontaktów z dziećmi, wysokości alimentów lub wspólnego mieszkania.
  5. Po rozwiązaniu małżeństwa bez orzekania o winie Sąd zwraca połowę uiszczonej opłaty od pozwu (walor ekonomiczny).

 

Co przemawia za rozwodem z orzekaniem o winie?

  1. Alimenty Rzeszów. Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania. Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, Sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.
  2. Satysfakcja z rozliczenia zakończonego etapu w życiu. Szczególnie w sytuacji ewidentnej winy drugiego małżonka oraz trudnej drogi, jaką musiał przejść jeden ze współmałżonków. Są to w szczególności sytuacje, w których występowała zdrada małżeńska, przemoc domowa, używki.
  3. Oddziaływanie na sprawę podziału majątku wspólnego. Warto zwrócić uwagę, że w świetle obowiązującego orzecznictwa małżonek, który został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, ma wyłączoną możliwość wnoszenia o ustalenie nierównych udziałów na swoją korzyść, w sprawie dotyczącej podziału majątku Rzeszów.

Sprawy rodzinne – Adowkat Rzeszów to często ciężkie sytuacje osobiste, na które wpływa wiele czynników, przez co zapraszam do zapoznania się z moją ofertą oraz kontaktem indywidualnym.

KONTAKT

Skorzystaj z mojego formularza kontaktowego, a niezwłocznie zajmę się Twoją sprawą.

BIURO

ul. Jabłońskiego 5
35-068 Rzeszów
NIP: 768 175 03 83

ZADZWOŃ

Copyright 2021 - Ewelina Lewandowska-Lewicka

| Radca Prawny Rzeszów |

Polityka prywatności