Sytuacje, w których rodzic jest zobowiązany do płacenia alimentów na rzecz dziecka, nie należą do łatwych. Wysokość alimentów i czas trwania obowiązku alimentacyjnego mogą budzić wiele wątpliwości i prowadzić do nieporozumień – po obu stronach postępowania. Z tego względu warto jak najwcześniej zorientować się, na jakiej podstawie sąd wydaje decyzje w tym zakresie. Dzisiejszy wpis koncentruje się na istotnych zagadnieniach związanych z postępowaniem alimentacyjnym – wyjaśniam w nim, od czego zależy wysokość alimentów na dziecko i poruszam takie kwestie jak zabezpieczenie alimentów a wysokość alimentów. Zapraszam do lektury.

Czym są alimenty i jak je uzyskać?

Alimenty to świadczenia wypłacane w ramach obowiązku alimentacyjnego na rzecz osób bliskich. Ich celem jest regularne dostarczanie środków niezbędnych do utrzymania, a w przypadku dzieci również wychowania. Choć obowiązek alimentacyjny najczęściej jest kojarzony z relacją rodzic-dziecko, należy pamiętać, że może on dotyczyć również innych krewnych i małżonków.

Alimenty są przyznawane w drodze postępowania sądowego. Pierwszym krokiem do uzyskania świadczeń jest złożenie pozwu zawierającego m.in. żądaną wysokość alimentów. Od czego zależy, czy sąd przychyli się do kwoty wskazanej przez powoda? M.in. od dowodów dokumentujących jego usprawiedliwione potrzeby w zakresie utrzymania.

W Polsce zasady i zakres świadczeń alimentacyjnych reguluje ustawa Kodeks rodzinny i opiekuńczy, a konkretnie Dział III – Obowiązek alimentacyjny.

Zabezpieczenie alimentów

Oprócz samych alimentów warto wyjaśnić też pojęcie zabezpieczenia alimentów. Jest to forma czasowej ochrony finansowej osoby ubiegającej się o środki do życia. Zgodnie z art. 753 Kodeksu postępowania cywilnego w przypadku alimentów zabezpieczenie może polegać na zobowiązaniu obowiązanego do zapłaty uprawnionemu określonej sumy pieniędzy – jednorazowo albo okresowo. Co istotne, w sprawach tego typu „podstawą zabezpieczenia jest jedynie uprawdopodobnienie istnienia roszczenia”.

Wysokość alimentów na dziecko

Jest wiele kwestii budzących wątpliwości wśród osób ubiegających się o alimenty, a wysokość świadczeń należy do najbardziej spornych. Przy ustalaniu kwoty świadczeń sąd bierze pod uwagę szereg czynników. W przypadku ubiegania się o alimenty na dziecko istotna jest zarówno sytuacja rodzica zobowiązanego do płacenia alimentów, jak i sytuacja dziecka – jego potrzeby w zakresie utrzymania i wychowania.

Wysokość alimentów a usprawiedliwione potrzeby dziecka

Podczas przygotowywania pozwu osoba żądająca zasądzenia alimentów na dziecko musi wskazać wysokość dochodzonego roszczenia. Należy przy tym pamiętać, by określić tę kwotę prezycyjnie, w oparciu o konkretne dane, a nie np. średnią wysokość alimentów zasądzanych w Polsce. Istotnym w tym kontekście pojęciem są usprawiedliwione potrzeby dziecka. Zaliczają się do nich m.in. koszty wyżywienia, koszty związane z edukacją, leczeniem czy zakupem odzieży. Nie bez znaczenia pozostaje dotychczasowa stopa życiowa rodziny.

Znaczenie majątkowych możliwości rodzica

Jak czytamy w art. 135 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od dwóch czynników: usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, a także od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Oznacza to, że sąd bierze pod uwagę sytuację finansową rodzica: to, jakie dochody jest w stanie osiągać zgodnie ze swoim wiekiem, wykształceniem, miejscem zamieszkania i innymi czynnikami. Pod uwagę brane są także jego oszczędności, posiadane nieruchomości i inny majątek.

Alimenty – co jeszcze warto wiedzieć?

Wyjaśniłam już, jak ustalić wysokość alimentów i jakie czynniki mają znaczenie dla sądu. Warto jednak przyjrzeć się także innym kwestiom, takim jak czas trwania zobowiązania alimentacyjnego. Jeśli chodzi obowiązek alimentacyjny w stosunku do dziecka, trwa on do momentu aż dziecko jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Należy przy tym podkreślić, że osiągnięcie pełnoletności nie oznacza automatycznego wygaśnięcia obowiązku płacenia alimentów. W wielu sytuacjach ma to miejsce dopiero po ukończeniu edukacji wyższej.

Sprawa alimentacyjna – jak się do niej przygotować?

Jeśli muszą Państwo przygotować się do sprawy alimentacyjnej, zalecam konsultację z ekspertem ds. prawa rodzinnego. Jako radca prawny Rzeszów oferuję kompleksową pomoc w zakresie spraw związanych z przyznaniem świadczeń alimentacyjnych oraz zmianą ich wysokości. Zajmuję się także wsparciem w postępowaniach o innym charakterze. Usługi kancelarii to m.in.:

Zapraszam do kontaktu. Zachęcam także do lektury innych wpisów, np.: Opieka naprzemienna a alimenty.

KONTAKT

Skorzystaj z mojego formularza kontaktowego, a niezwłocznie zajmę się Twoją sprawą.

BIURO

ul. Jabłońskiego 5
35-068 Rzeszów
NIP: 768 175 03 83

ZADZWOŃ

Jabłońskiego 5, 35-068 Rzeszów

Alior Bank 56 2490 0005 0000 4530 7434 7440

Copyright 2021 - Ewelina Lewandowska-Lewicka

| Radca Prawny Rzeszów |

Polityka prywatności